Over mij

Ik werk al langer dan 30 jaar als verpleegkundige, onder andere op de Intensive Care en Cardiac Care. Hier ervaarde ik steeds meer een hiaat in de Westerse medische benadering, die zich vooral richt op de bestrijding van afzonderlijke symptomen.

In de Traditionele Chinese Medicine (TCM), dus de oosterse zienswijze op gezondheid zijn ziekte en gezondheidsproblemen het gevolg van een verstoorde balans in de lichaamsenergie. De behandeling richt zich op het herstel van de balans en is afgestemd op de gehele, individuele patiënt. De TCM gaat terug naar de oorsprong.

Van 2016-2017 volgde ik naast mijn werk als verpleegkundige de Basis vakopleiding. Daarna volgde ik de opleiding tot acupuncturist bij Academie TCMA en voltooide ik stages bij verschillende acupuncturisten in Nederland. Medio 2020 rondde ik mijn opleiding met goed gevolg af en startte ik met mijn praktijk, Brigitt van der Vegt Acupunctuur. De Oosterse en Westerse geneeskunde vullen elkaar aan en met mijn opleidingen en ervaring kan ik dat binnen mijn praktijk ook realiseren.

 

Kernwaarden die mij beschrijven zij: betrokken, open, oprecht, geïnteresseerd, vrolijk en punctueel. Ik vind het heel belangrijk iemands klachten in samenhang te beschouwen, in het hele plaatje. In de eerste behandeling wordt bij de afname van de anamnese stil gestaan bij zowel lichamelijke als geestelijke en sociale problemen. Ik zet mij volledig in voor het verbeteren van de gezondheid van mijn patiënten.

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). De NVA is alleen toegankelijk voor acupuncturisten met een BIG- registratie (voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) d.w.z. die naast een acupunctuur opleiding ook een Westerse medische opleiding hebben voltooid.